Results

Vol-35 July-2022

Mahotsava Examination Certificate Ceremony – 2022 Saivagama Pravara & Pravena Examination – 2022 Vaikasi Vishaka Special Pooja – 2022 20th Academic Year Online Class Inaguration – 2022 13th Batch Final Year Examination – 2022 08th International Yoga Day Celebration- 2022 VASMP Higher Studies Council Meetings – 2022 UPCOMING PROGRAMME Guru Poornima Sri Medha Dakshinamurthy Homa […]

Vol-34 May-2022

Panguni Uthara Sri Subrahmanya Pooja – 2022 Ugadi Celebration – 2022 Tamil New Year Celebration – 2022 Sri Avinashilingeshwarar Swamy Brahmotsavam – 2022 Mahotsava Examination – 2022 UPCOMING PROGRAMME Mahotsava Examination Certificate Ceremony – 2022 Saivagama Pravara & Pravena Examination – 2022 Vaikasi Vishaka Sri Subramaniyar Pooja – 2022 Sri Natarajar Abhishekam – 2022

Vol-33 March-2022

Maha Sivaratri Celebration – 2022 Bala Vidwath Sadas – 2022 Annual Sports Meet – 2022 Sivadeeksha Vaibhavam – 2022 UPCOMING PROGRAMME Panguni Uthara Sri Subrahmanya Pooja – 2022 Ugadi Celebration- 2022 Tamil New Year Celebration – 2022 Sri Sri Gurudev’s Birthday Celebration – 2022

Vol-30 September-2021

Guru Poormma Sri Medha Dakshinamurthy Homa – 2021 Sri Sundaramoorthy Swamigal Guru Pooja – 2021 Yajur Upakarma & Gayathri Japam – 2021 Gokulashtami Sri Krishna Pooja – 2021 Vinayaka Chathurthi Pooja – 2021 Veda Agama Conference & Convocation Ceremony – 2021 Board of Studies, Academic & Governing Council Meetings UPCOMING PROGRAMME Navaratri Celebration – 2021 […]

Vol-29 July-2021

19th Academic Year Online Class Inauguration – 2021 Tattvanirnaya Chathushtayam Book Releasing – 2021 Sankatahara Chathurthi Vinayaka Sahasranama Archana – 2021 Shukla Shashti Shanmukharchana – 2021 Prathama Somavara Panchamukha Archana – 2021 Anthya Shuklavara Navashakthi Archana – 2021 UPCOMING PROGRAMME Guru Poormma Sri Medha Dakshinamurthy Homa – 2021 74th Independence Day Celebration – 2021 Sri […]

B.A 03rd year Saivagama Sastri & Veda Sastri Exam | M.A 02nd Year Results – 2021

B.A 03rd year Saivagama Sastri & Veda Sastri Exam | M.A 02nd Year Results – 2021

Vol-28 May-2021

Shiva Deeksha Vaibhavam – 2021 Plava Samvatsara Ugadi Celebration 2021 Tamil New Year Celebration – 2021 Natarajar Abhishekam – 2021 UPCOMING PROGRAMME Sri Sri Gurudev’s Ardra Nakshatra Birthday Celebration – 2021 Veda Agama Vidwath Sadas – 2021 06th Convocation Ceremony – 2021

Vol-27 March-2021

20th Batch New Students Admission – 2021 Maha Sivaratri Celebration – 2021 Panchama Bala Vidwath Sadas – 2021 M.Phil & Ph.D Special Coaching Classes – 2021 Saivagama M.A Certificate Distribution – 2021 VASMP Online Classes Farewell Day – 2021 UPCOMING PROGRAMME Siva Deeksha Vaibhavam – 2021 Plava Samvatsara Ugadi Celebration – 2021 Tamil New Year […]

Vol-25 | October-2020

Vinayakar Chathurthi Vaibhaam – 2020 Dasamahavidya Pooja Vaibhaam – 2020 Navaratri Celebration – 2020 Development of VASMP – Bar Diagram   UPCOMING PROGRAMME Annabhishekam – 2020 Final Examination – 2020 Deepavali Celebration – 2020 Skanda Shasti Pooja Vaibhavam – 2020 Karthigai Somavara Shankhabhisheka Pooja – 2020

Vol-26 January-2021

Annabhishekam – 2020 Depavali Celebration – 2020 The 115th and 116th Monthly Saivagama Seminar – 2020 Sri Skanda Shasti & Trishati Homam – 2020 Karthigai Deepothsavam – 2020 Ardra Sri Natarajar Abhishekam – 2020 Pongal Festival – 2021 UPCOMING PROGRAMME Republic Day Celebration – 2021 Makara Pushya Sri Subramanya Swamy Abhisheka Pooja – 2021 Maha […]